Opening Heidi The Ride uitgesteld naar Pasen 2017

Gepubliceerd op 28/07/2016 om 19:35

Het is nu officieel: Heidi The Ride gaat open tijdens de paasvakantie van volgend jaar. Door het te laat indienen van een nieuw milieurapport door een extern bedrijf, kan de nieuwe achtbaan deze zomer niet meer open.

Gepland was dat de nieuwe houten achtbaan zonder thematisatie zou openen in juli dit jaar en operationeel zou blijven tot na de herfstvakantie, om vervolgens de volledige zone Heidiland te thematiseren en af te werken tegen de paasvakantie van volgend jaar.

De nieuwe attractie, een investering van 7 miljoen euro, blijft nog het hele seizoen gesloten en wordt de nieuwe trekpleister voor het park vanaf de paasvakantie van 2017. Dan zal ook Heidiland volledig gedecoreerd zijn.

Milieuvergunning

Op 10 juni 2014, meer dan 2 jaar voor het verstrijken van de milieuvergunning, stelde Plopsa een door de overheid erkend studiebureau aan om een milieueffectrapport op te stellen, een noodzakelijk document om een nieuwe milieuvergunning te bekomen. Het studiebureau is er echter niet in geslaagd om de MER tijdig en naar voldoening van de overheid op te maken. Intussen heeft Plopsaland een ander erkend studiebureau aangesteld.

Steve Van den Kerkhof, CEO Plopsa Group:
We zijn voortdurend in constructief overleg met de overheid om de tekortkomingen in het dossier zo snel mogelijk weg te werken. We trachten momenteel het park zoveel mogelijk te exploiteren zoals we in het verleden geëxploiteerd hebben. Vandaar dat we beslist hebben om de nieuwe houten achtbaan gesloten te houden.

Buurtbewoners

Bovendien doet Plopsaland extra inspanningen om zo weinig mogelijk bijkomende hinder te veroorzaken voor de buurtbewoners van het park en te handelen als een goede huisvader. Zo wordt er momenteel een tunnel gebouwd over een deel van de houten achtbaan.

Verder werden er extra gemachtigde toezichters op de openbare weg geplaatst om de mobiliteit van en naar het park te bevorderen, zijn er vuilbakken geplaatst langs een wandelpad om te voorkomen dat afval in de tuinen van de omwonenden terecht komt en werden er maatregelen genomen die rekening houden met de feedback van buurtbewoners uit de laatste informatieavond.

Bron: Persbericht Plopsa

Gerelateerd nieuws

Kustseniorenfestival in Plopsaland De Panne bijna uitverkocht

6 september 2013

Bouwupdate uit Plopsaland De Panne

27 februari 2013

Werken op spooroverweg in De Panne

5 oktober 2013

Nieuwe extreme achtbaan Plopsaland De Panne krijgt Tomorrowland-thema

15 januari 2021

Plopsaland De Panne voortaan alle weekends van het jaar open

18 september 2020

Belgische Plopsa-parken opnieuw geopend vanaf 1 juli

8 juni 2020