Plopsa biedt tussenoplossing voor personen met een beperking

Gepubliceerd op 14/07/2012 om 15:53

Plopsa is van mening dat de gesprekken omtrent de toegankelijkheid voor personen met een beperking tussen de verschillende ministeries en belangenverenigingen veel te lang dreigen aan te slepen. Daarom biedt Plopsa, na overleg met het ministerie van Economische Zaken, zelf een voorlopige tussenoplossing aan.

Plopsa is van mening dat de gesprekken omtrent de toegankelijkheid voor personen met een beperking tussen de verschillende ministeries en belangenverenigingen veel te lang dreigen aan te slepen. Daarom biedt Plopsa, na overleg met het ministerie van Economische Zaken, zelf een voorlopige tussenoplossing aan. Begeleiders van personen met een beperking hebben voortaan de mogelijkheid om een document te ondertekenen waardoor ze zelf de beslissing kunnen nemen de toegankelijkheidsvoorschriften van Plopsa niet op te volgen.

Als attractiepark wordt Plopsa geconfronteerd met twee wetten die betrekking hebben op ons beleid voor bezoekers met een handicap. Deze twee wetten zijn echtertegenstrijdig.

Enerzijds geldt de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie. Anderzijds is er de wet van 10 juni 2001 op de uitbating van attractietoestellen, waarin staat dat de exploitant van een attractie een risicoanalyse dient uit te voeren om aan te tonen dat een attractietoestel voldoet aan de veiligheidsverplichting en verplicht is deze bevindingen toe te passen tijdens de uitbating door eventueel preventiemaatregelen op te leggen voor bepaalde doelgroepen.

Naar aanleiding van incidenten en ervaringen uit het verleden met gelijkaardige attracties koos Plopsa als eerste pretpark in België ervoor, naast een interne risicoanalyse, om deze risicoanalyses eveneens telaten uitvoeren door een externe partij, namelijk TÜV. Op basis van deze analyses raden wij de toegang tot bepaalde attracties ten stelligste af voor bezoekers met een beperking, zij het mentaal zij het fysiek.

Tussenoplossing

Wanneer echter de begeleider van een bezoeker met een handicap een bepaalde attractie met de persoon die hij begeleidt toch wil betreden, zullen wij op basis van de anti-discriminatiewetgeving de toegang niet weigeren, noch goedkeuren.

Weliswaar eisen wij in deze gevallen begeleiding onder de vorm van 1 begeleider per gondel, dit voornamelijk voor evacuatiedoeleinden, en dienen de betrokken begeleiders een document te ondertekenen waarin ze verklaren op de hoogte te zijn gesteld dat Plopsa ten stelligste afraadt sommige attracties (zoals vernoemd in de ‘Gids voor personen met een handicap en hun begeleiders’) te betreden op basis van de eerder vernoemde risicoanalyses. Het te ondertekenen document is beschikbaar bij het onthaal van ieder Plopsa-park.

We hopen zo snel mogelijk met de ministeries en alle betrokken verenigingen en belangenorganisaties tot een compromis te komen tussen beide wetten. De doelstelling moet zijn zo weinig mogelijk bezoekers te moeten weigeren op attracties opdat alle bezoekers optimaal van hun verblijf in onze parken kunnen genieten en dit op een veilige manier.

Plopsa zal de media dan ook ten gepaste tijde op de hoogte houden van de verdere evolutie in deze problematiek.

Gerelateerd nieuws

Griezelen in Plopsaland De Panne met Piet Piraat

24 oktober 2015

Plopsaland De Panne heropend met veel nieuwigheden!

10 april 2014

Officiële eerste steen en nieuwe ontwerpen Plopsa Hotel onthuld

10 april 2019

Nieuwe extreme achtbaan Plopsaland De Panne krijgt Tomorrowland-thema

15 januari 2021

Plopsaland De Panne voortaan alle weekends van het jaar open

18 september 2020

Belgische Plopsa-parken opnieuw geopend vanaf 1 juli

8 juni 2020